Samla krav

Elicitera - fånga upp och inventera kraven. Krav kan betså av Funktionskrav, Kvalitetskrav och Begränsingar.

Dokumentera

Dokumentera och formulera kraven.

Gör avgränsningar

Validera kraven mot beställare och spåra förändringar.

Ta besult

Hantera och kommunicera kraven.

Effektiv kravhantering är en nyckel till lyckade leveranser, utveckling och förvaltning.

Kravhanteringsarbetet syfte är att säkerställa att rätt krav finns i projektet och att de ligger på rätt nivå.

Därmed minskar vi

  • Kvalitetsbrister pågrund av för lågt ställda krav.
  • Kostsamma projektförändringar långt in i tidplanen.
  • Kostsamma driftkostnader från felaktigt ställda krav.

Skinnarängskvarn & Kraft erfarna team av Kravkonsulter är dedikerade till att driva kravarbetet med skärpa och tydlig inriktning på affärsresultat. Genom vårt arbete säkerställer vi en bra balans mellan tidsplaner, ekonomi och högkvalitativa resultat.

Vi är specialiserade på att noggrant samla in, fånga upp detaljer, motstridiga krav, analysera och dokumentera behoven och kraven samt sätta dem i rätt sammanhang och presentera dem till en hållbar helhetslösning.

Alla våra Kravkonsulter är certifierade via IREB International Requirements Engineering Board.

Genom vårt erbjudande får du experter som driver och utför kravarbetet med beprövade metodiker och styrmodeller anpassad till er verksamhet.

Vi planerar, leder och styr kravarbetet, kvalitetssäkrar krav och kravprocess samt kravverktyg.