Initiering

Planering

Genomförande

Projektledning är precis som det låter – någon som leder ett projekt. Ett projekt kan vara stort som litet. För framgångsrika projekt krävs det inte bara en grupp med olika kompetenser, det behövs även en projektledare. Våra projektledare kan arbeta i många olika branscher – var helst det bedrivs projekt behövs en projektledare.
 
Projektledarens uppgift är att se till att projektet når sitt mål och håller sin budget.
 
Skinnarängskvarn & Kraft har en gedigen erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med processer och metoder för effektiv projekt- och verksamhetsstyrning.
 
Exempel
  • Ansvar för planering, genomförande, utveckling och leverans.
  • Kontinuerligt planera resurser, jämföra projektbudget med faktiska kostnader.
  • Definiera och genomföra åtgärder i samarbete med projektgrupper.
  • Säkerställa att arbete genomförs enligt gällande riktlinjer och procedurer.
  • Bedöma risker, möjligheter och fatta beslut om vägen framåt samt leda och kommunicera med projektteamet.
  • Engagera och motivera kollegor inom området för att säkerställa att de levererar arbete av hög kvalitet i rätt tid.

För oss handlar projektledning om att förstå slutanvändaren och omvärlden för att utveckla produkter och tjänster som löser verkliga problem med fokus på just användandet.