Hållbarhet

Våra prioterade områden.

Våra hållbarhetsmål baseras ifrån vårt affärsfokus, väsentlighetsanalys och FN:s hållbarhetsmål. Vi har landat i följande prioriterade hållbarhetsområden.

Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

Skinnarängskvarn & Kraft baserar sitt arbete på vår Hållbarhetspolicy, nedan beskriver vi sammafattat våra prioterade hållbarhetsområden.

Ekonomisk hållbarhet beskriver hur vi arbetar med t ex att hushålla med både mänskliga och materiella resurser på lång sikt och där varje generation tar ansvar för sin konsumtion av välfärd.

Social hållbarhet beskriver hur vi arbetar med t ex att bygga ett långsiktigt välmående samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter och behov tillgodoses. Skinnarängskvarn & Kraft är måna om människor, såväl kunder, medarbetare och andra.

Ekologisk hållbarhet beskriver hur vi arbetar med t ex att skydda miljön och att använda jordens resurser effektivt.