Historik

Start

1776

Kvarnen växer fram

År 1776 erhöll Daniel G. Swedberg (svensk brukspatron, konduktör och tecknare) tillstånd att vid Skinnarängen bygga en tullkvarn. Kvarnen byggdes med två stenpar varav det ena skattlades.

De båda stenparen drevs med hjälp av kugghjul och varsin vattenturbin av fransk typ – en föregångare till dagens Francisturbin (radial-axialvattenturbin av reaktionstyp). Vattenturbinerna som fanns kvar under kvarnen – nyttjades ännu på 1960-talet att driva det stenpar som finns kvar sedan kvarnen i början av 1930-talet elektrifierades och utrustades med nya kvarnmaskiner.

1786 förvärvades kvarnen av brukspatron Anders Hebbe. Efter att först ha ägts av släkterna von Stockenström och Björkman, övergick den 1880 till Högfors och Persbo AB.

Sedan 1998 är kvarnen i privat ägo.

Kraftöverföring

2021

Från vatten till kraft

Efter flertalet år inom olika roller i arbetslivet ställer vi oss frågan
–Varför finns det inget helhetstänk när det handlar om Krav & Kravhantering?

Vi startar Skinnarängskvarn & Kraft för att fylla ett tomrum i flera olika branscher. Namnet har en stark koppling till kvarnen i Norberg som ligger oss varmt om hjärtat och vi ser många starka kopplingar till Bergslagen och drivkraften från gruv och metallindustrin. Vi hämtar kraft från naturen och historiken som vi omvandlar till effektiva affärslösningar.

Etablering

2023

Etablering på flera orter

Vi etablerar oss på flera orter för att knyta lokal närvaro, komptens och effektivtet i våra uppdrag mot våra kunder.

Framtiden

Vi skapar magiska ögonblick, bli en del av resan.