Vision

På Skinnarängskvarn & kraft är målsättningen hög. Vi vill bli Sveriges bästa kravställare med helhetstänk för våra kunder, medarbetare och samhället. Vägen dit går genom vår värdegrund.

Värdegrund

Vår värdegrund omfattas av Mod, Affärsmässighet, Nyfikenhet, Driv och Omtanke (MANDO)

Mod är drivkraften att utmana det etablerade och våga ta risker.
Affärsmässighet är att vara professionell och hålla en hög standard.
Nyfikenhet driver vår utveckling och kompetens.
Driv hjälper oss i rätt riktning, över hinder och utmaningar på vår väg.
Omtanke betonar socialt ansvar och att vårda medarbetare, kunder och samhället. 
Tillsammans så skapar våra värderingar den grund som utgör vårt företags verksamhet.