Effektivt system frigör resurser

Kommunikationsnoder har varit en bristvara och kostnadsdrivande i produktionen av digitala utbildningssystem. Genom utveckling av en ny produkt som med ny teknik speglar alla funktioner i tidigare versioner av kommunikationsnoderna kunde vår uppdragsgivare omfördela noderna till andra delar av produktionen, och därmed lösa ett problem på ett kostnads- & tidseffektivt sätt.

– Under den korta tid vi har genomfört arbetet har det gett mycket bra resultat. Vi har en produkt som fungerar bra. Nu har vi några små detaljer som vi behöver justera, säger Jonas Franzén.

Anpassad kunskapstillväxt

Under en utbildning fick deltagarna använda den virtuella kommunikationsnoden och uppfattade den som ett mycket bra komplement till den tidigare kommunikationsnoden.

Under utbildningen har dialogen med andra deltagare och utbildarna varit en stor faktor till att kunskapsintaget har varit stort. På plats fanns våra Systemingenjör för att fånga in och föra en dialog direkt med användarna om deras upplevelse för vidare utveckling av systemet.